Xantext = schrijven!
Xantext = bedenken!
Xantext = organiseren!

2013

Projecten in 2019

– Concept en uitvoering peuterhoek in museum De Voorde.
– Concept kindertentoonstelling in bezoekerscentrum De Oranjekom.
– Tijdelijke vervanging educator in Museum Gouda.

Projecten in 2018

– Organisatie debatzondagen, workshops en voorstellingen tijdens de Maand van de Geschiedenis.
– Organisatie Slachtdag in het Nederlands Openluchtmuseum.
– Organisatie Close to you in het Nederlands Openluchtmuseum.
– Organisatie Oogstweekend in het Nederlands Openluchtmuseum.
– Organisatie Pinksterweekend in het Nederlands Openluchtmuseum.
– Aanpassen concept en organisatie Elfstedentocht voor kinderen in het Nederlands Openluchtmuseum.
– Organisatie winterconcerten in het Nederlands Openluchtmuseum.

Projecten in 2017

– Organisatie tramevenement in het Nederlands Openluchtmuseum.
– Organisatie historisch Oogstweekend in het Nederlands Openluchtmuseum.
– Organisatie evenement ‘Het geluk van het autorijden’ in het Nederlands Openluchtmuseum.
– Museumles voor groep 1 t/m 3 bij de tentoonstelling ‘Ik ben Kikker’ in het Kinderboekenmuseum.
– Concept en uitwerking Sinterklaasprogramma in het Nederlands Openluchtmuseum.
– Concept en uitwerking St. Maartenprogramma in het Nederlands Openluchtmuseum.
– Organisatie NOT-beurs Nederlands Openluchtmuseum in de Jaarbeurs.
– Concept en uitvoering tentoonstelling ‘Ik zorg voor jou’ in het Bartholomeusgasthuis.

Projecten in 2016

– Projectcoordinatie tentoonstelling ‘Ik ben Kikker’ in het Kinderboekenmuseum.
– Organisatie tramevenement in het Nederlands Openluchtmuseum.
– Organisatie historisch Oogstweekend in het Nederlands Openluchtmuseum.
– Cursus Indesign, Illustrator en Vormgeving

Projecten in 2015

– Organisatie NOT-beurs voor het Nederlands Openluchtmuseum.
– Organisatie tramevenement in het Nederlands Openluchtmuseum.
– Organisatie historisch Oogstweekend in het Nederlands Openluchtmuseum.
– Organisatie officiële opening Canonvensters in het Nederlands Openluchtmuseum.
– Organisatie officiële opening project Feest! in het Nederlands Openluchtmuseum.
– Redactioneel advies leskaarten en kaartspel Kröller-Müller museum.
– Redactiewerkzaamheden voor Feest!-project Nederlands Openluchtmuseum.
– Uitvoering educatieplan museum de Zwarte tulp, met o.a. een speurtocht-app.
– Ontwikkeling nieuwe speurtocht voor jongeren voor het Nederlands Openluchtmuseum, met o.a. een speurtocht-app.

Projecten in 2014

– Nieuw boek ‘Zwaan krijgt stippen’ voor het Kröller-Müller Museum
– Productie introductiefilmpje Stoommachinemuseum, inclusief samenstelling, tekstschrijven, beeldmateriaal verzamelen en begeleiding productie.
– Start ontwikkeling speurtocht voor jongeren in het Nederlands Openluchtmuseum
– Organisatie tweedaags evenement ‘Oogstweekend’ in het Nederlands Openluchtmuseum
– Ontwikkeling website www.keesdemuis.nl.
– Ontwikkeling educatieplan voor vernieuwd museum de Zwarte Tulp.

Projecten in 2013

– Ontwikkeling ‘Canon van Akersloot’: 13 leskisten voor de basisscholen van Akersloot
– Ontwikkeling bibliotheekspel ‘Het mysterie van de verdwenen bodemvondsten’ in Akersloot
– Ontwikkeling ‘Poldersporen’: 7×7 leskisten voor de basisscholen in Anna Paulowna
– Samenstelling kleuterprogramma in museum Oud-Anna Paulowna
– Organisatie tweedaags evenement ‘Lentekriebels’ in het Nederlands Openluchtmuseum
– Organisatie tweedaags evenement ‘Zomersproeten’ in het Nederlands Openluchtmuseum
– Organisatie tweedaags evenement ‘Oogstweekend’ in het Nederlands Openluchtmuseum

 

Projecten in 2012

– Speurtocht voor Museum Gouda: Kijken als een vogel, kijken als een kikker (5-7 jaar en 8-12 jaar)
– Ontwikkeling ‘Erfgoed in Zandvoort’, 7 leskisten voor groep 1-2 t/m 8.
– Ontwikkeling kleuterprogramma in het Zandvoorts Museum
– Start ontwikkeling ‘Poldersporen’ en ‘Canon van Akersloot’ (zie 2013)
– Organisatie tweedaags evenement ‘Oogstweekend’ in het Nederlands Openluchtmuseum
– Organisatie Vriendendag in het Nederlands Openluchtmuseum
– Ontwikkeling groepsproduct ‘Hoera’ in het Nederlands Openluchtmuseum
– Organisatie van alle faciliteiten voor de voorstelling ‘Huisgoden’ in het Nederlands Openluchtmuseum

 

Projecten in 2011

– Aanpassen van het bestaande programma van het verjaardagspartijtje voor het Nederlands Openluchtmuseum
– Schrijven van prentenboek ‘Zwaan zoekt een vriendje’, redactiewerkzaamheden bijbehorend lespakket ‘Filosoferen met kleuters’ in het Kröller-Müller Museum
– Organisatie opening van de tentoonstelling ‘Kleur bekennen’ in het Nederlands Openluchtmuseum
– Organisatie Molukse dag in het Nederlands Openluchtmuseum
– Organisatie Turkse dag in het Nederlands Openluchtmuseum
– Organisatie Dag-Holland-Dag in het Nederlands Openluchtmuseum
– Organisatie Surinaamse dag in het Nederlands Openluchtmuseum
– Ontwikkeling educatief programma ‘Een doos vol spullen’ voor groep 3 en 4 in Historisch Museum Haarlemmermeer
– Ontwikkeling educatief programma bij de tentoonstelling ‘Schetsen van schoonheid’ in Gouda, coördinatie van rondleidingen en training rondleiders en studenten.
– Uitgave van Tijdvak 5, 6, 7 en 8 bij uitgeverij Kinheim (zie 2010)
– Organisatie Sinterklaasfeest in het Nederlands Openluchtmuseum
– Schrijven van artikelen en interviews voor de Vrijwilligerskrant

 

Projecten in 2010

– Schrijven van een educatief plan voor het Volendams museum
– Organisatie Burendag in het Nederlands Openluchtmuseum
– Ontwikkeling groepsproduct ‘Een nieuwe start’ in het Nederlands Openluchtmuseum
– Ontwikkeling van kleuterspeurtocht ‘De dag van Deetje’ voor het Nederlands Openluchtmuseum (in samenwerking met Henriet van Roosmalen)
– Samenstelling educatieve elementen in de reizende tentoonstelling Blieb blieb!, schrijven van tentoonstellingsteksten en speurtocht voor SCEN
– Ontwikkeling educatief programma voor groep 3/4 in Historisch Museum Haarlemmermeer
– Schrijven van artikelen en interviews voor de Vrijwilligerskrant
– Schrijven van vier werkboeken over geschiedenis voor uitgeverij Kinheim (in samenwerking met Henriet van Roosmalen)
– Samenstelling en vormgeving van brochure ‘De geschiedenis van landgoed Oud-Bussem’  voor SAS-institute

Projecten in 2009

– Ontwikkeling leskisten voor de basisscholen van Wieringen
– Ontwikkeling educatief programma voor kleuters in museum Jan Lont
– Ontwikkeling educatief programma voor groep 5 en 6 in museum Jan Lont
– Organisatie Burendag in het Nederlands Openluchtmuseum
– Coördinatie van plaatsing kunstwerken tentoonstelling ‘Hello-Goodbye’ van het GBK in het Nederlands Openluchtmuseum (in samenwerking met Oscar Lourens)
– Ontwikkeling leskist ‘Kijk eens om je heen!’ voor de basisscholen in Heerhugowaard
– Ontwerpen en uitwerken Ganzenbordspel/monumentenspel, behorend bij ‘Kijk een monument’ van Plein C (in samenwerking met Marieke Wickham en Henriet van Roosmalen)

Projecten in 2008

– Organisatie opening tentoonstelling ‘Geheimen’ in het Kinderboekenmuseum (in samenwerking met Heleen Naterop)
– Ontwerp en coördinatie nieuwe speeltuin in het Nederlands Openluchtmuseum
– Ontwikkeling leskist ‘Ontdek je buurt’ voor de buitenschoolse opvang in Apeldoorn, in opdracht van CODA
– Ontwikkeling leskist ‘Buurten in Graft-De Rijp’ voor de basisscholen in Graft-De Rijp
– Advies educatieve elementen in toekomstige nieuwbouw museum Broeker Veiling
– Ontwikkelen en schrijven projectplan/subsidieaanvraag educatief waterspel in museum De Cruquius
– Eindredactie docentenhandleiding en leerlingboekje ‘Het experiment’ voor BAM (bibliotheek/archief/museum) in Gouda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.